نصب موکت

شهر موکت با کادر مجرب و حرفه ای در حوضه نصب موکت تمامی سفارشات تهران و کرج را درب منزل تحویل داده

و در صورت نیاز نصب موکت را نیز انجام می دهند.